Menu Zoeken

Creatieve inbreng van anderen

De Auteurswet gaat ervan uit dat de fotograaf – mits hij zijn foto's niet in dienstverband maakt − zelf auteursrechthebbende is op zijn foto's. Dit uitgangspunt levert meestal weinig problemen op. In de meeste gevallen zijn fotografen bij het maken van hun foto's zelf verantwoordelijk voor het creatieve proces. Anders gezegd: het stileren en fixeren van het onderwerp gebeurt door dezelfde persoon. De fotolaborant die zorg draagt voor de uiteindelijke, 'fysieke' afdruk van de foto of de handige assistent die de foto op de computer tot leven brengt, komt geen auteursrecht toe. Datzelfde geldt voor assistenten die onder leiding en toezicht van de fotograaf bepaalde uitvoerende handelingen verrichten.

Lange tijd was de heersende gedachte dat alleen de persoon die het fototoestel bedient zich maker en auteursrechthebbende van zijn foto mag noemen. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, gaat dit echter niet altijd op.