Menu Zoeken

Wijziging van naam of titel

Naast het recht op naamsvermelding omvat het persoonlijkheidsrecht ook het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen in de naam van de fotograaf. Denk bijvoorbeeld aan een fotograaf die niet onder eigen naam wil werken, maar gebruik maakt van een pseudoniem. Anderen mogen dan niet in strijd met de wensen van de fotograaf toch zijn echte naam bij de foto plaatsen. Datzelfde geldt ook voor de eventuele naam van de foto. Ook als die is voorzien van een bepaalde titel of benaming, bijvoorbeeld voor een fototentoonstelling, dan is het derden niet toegestaan om deze eigenhandig te wijzigen.