Menu Zoeken

Peer-to-peer software

De zogenaamde peer-to-peer (p2p) software, leidt de laatste jaren tot massaal auteursrechtelijke inbreuk op het internet. Met deze software kunnen individuele gebruikers zonder tussenkomst van derden bestanden met elkaar uitwisselen. Kenmerk voor veel van deze software is dat zodra een gebruiker een bestand heeft gedownload, hij dit bestand tegelijkertijd weer uploadt, oftewel via een shared folder ter beschikking stelt aan andere gebruikers. Downloaders zijn dus automatisch uploaders tenzij men de shared folder-functie uitschakelt. Juridisch is het zo dat downloaden van bijvoorbeeld foto's, muziek en films onder bepaalde omstandigheden niet is verboden (zie paragraaf 5.8 over de privékopie). Het aanbieden of uploaden van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal is echter wel verboden. Om illegale aanbieders hiervan effectief te kunnen opsporen, dienen de rechthebbenden te beschikken over de juiste IP-adressen van hun computers. Daarvoor heeft men de medewerking van de internet service providers nodig, maar die weigeren meestal de gevraagde gegevens vrijwillig af te staan met een beroep op de privacy van hun abonnees. Eind 2005 bepaalde de hoogste rechter in Nederland echter dat internet service providers en andere tussenpersonen in bepaalde gevallen kunnen worden verplicht de gegevens van een abonnee af te staan. Het moet dan wel duidelijk zijn dat die abonnee illegale handelingen verricht.

Maar niet alleen individuele intergebruikers, ook de professionele aanbieders van p2p-software krijgen het juridisch gezien steeds moeilijker. Inmiddels hebben al enkele (buitenlandse) rechters hen aansprakelijk gehouden voor de grootschalige schending van de auteursrechten op muziek en films. Hierbij is de overweging dat deze softwareproducenten hun product verspreiden met het oogmerk auteursrechtinbreuk te bevorderen. Op grond van deze ontwikkeling zullen zij de software zodanig moeten aanpassen dat het onmogelijk wordt om illegaal gekopieerde bestanden aan te bieden. Overigens is het tot dusver in Nederland nog niet gekomen tot een uitspraak waarin de aanbieders van p2p-software op deze wijze aansprakelijk zijn gesteld.