Menu Zoeken

Subjectieve beslissingsfactoren

Fotografen moeten eigen keuzes maken en een zekere creativiteit aan de dag leggen. Maar hoeveel creativiteit is nu precies nodig om de auteursrechtelijke toets te kunnen doorstaan? In het algemeen valt daar helaas weinig zinnigs over te zeggen. Het beantwoorden van die vraag blijft namelijk een subjectieve aangelegenheid. De rechter mag zelf weten wat hij wel en niet auteursrechtelijk beschermbaar acht. Wat de ene rechter als voldoende oorspronkelijk bestempelt, kan voor de andere rechter weer ondermaats zijn. De subjectieve beslissingsfactoren van een rechter zullen ook niet altijd duidelijk uit het vonnis naar voren komen. Los daarvan gaat het in elke zaak om de specifieke omstandigheden. Wie iets zinnigs wil zeggen over de oorspronkelijkheid van een foto, zal die foto eerst met eigen ogen moeten zien. Algemene normen over de vraag wanneer een foto voldoende oorspronkelijkheid bezit, zijn eenvoudigweg niet te formuleren. Met deze kanttekening in het achterhoofd zullen we hierna de oorspronkelijkheid van enkele genres in de fotografie nader bekijken.