Menu Zoeken

Inbreuk zonder commercieel oogmerk

Inbreukmakers op het internet willen zich nog wel eens verschuilen achter het argument dat hun website slechts op liefhebberij gestoeld is en geen commercieel oogmerk heeft. Zo verzamelde een vrouw als hobby ansichtkaarten uit de jaren zeventig met daarop de tekst 'Groeten uit...'. Op haar site stonden ook ansichtkaarten met foto's van de fotograaf E.N. van Loo [noot 27]. De fotograaf had hiervoor nooit toestemming gegeven en zijn naam werd ook niet bij de foto's vermeld. De vrouw meende dat er geen sprake was van inbreuk omdat zij slechts uit liefhebberij de website met de ansichtkaarten in elkaar had geknutseld. Zij stelde dat zij niet beroepsmatig had gehandeld en geen voordeel van de site had gehad. De rechter oordeelde echter dat dit niets afdoet aan het inbreukmakende karakter. Dergelijke verweren hebben meestal wel invloed op de hoogte van de schadevergoeding. Des te commerciëler het oogmerk van de inbreukmaker, des te hoger de schadevergoeding zal uitvallen (zie ook paragraaf 5.16).