Menu Zoeken

Autonome foto’s

We zeiden het hiervoor al: waar het gaat om de auteursrechtelijke oorspronkelijkheid van foto’s zijn generalisaties eigenlijk niet mogelijk. De mate van oorspronkelijkheid ligt bij elke foto anders en zal per geval moeten worden beoordeeld. Dat geldt dus ook voor autonome – dat wil zeggen niet in opdracht gemaakte – foto’s. Toch mogen we er vanuit gaan dat bij uitstek foto’s van dit genre voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. In onderwerp en vorm zijn de keuzemogelijkheden voor de fotograaf min of meer onbegrensd. Hij wordt daarbij niet gehinderd door beperkingen die zijn creatieve inbreng op een of andere wijze aan banden leggen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pas- of productfotografie beperkt de autonome fotograaf zich niet tot het enkel reproduceren van de werkelijkheid. Vaker verwerkt hij in zijn vrije werk zijn eigen verbeelding of geeft hij een persoonlijk commentaar op de werkelijkheid. Niet zelden stileren en ensceneren fotografen in dit genre beelden die feitelijk niet bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is het werk van Erwin Olaf. Veel van zijn foto’s beelden een tableau vivant af, waarbij in artistiek opzicht de grens met de schilderkunst bijna vervaagt.

Niettemin zijn al deze beschrijvingen niets meer dan algemene handvatten. De indeling in verschillende genres en de daarbij gegeven beschrijvingen zullen in de meeste gevallen juist zijn. In concrete gevallen kan het echter evengoed zo zijn dat een bepaalde foto zich onttrekt aan de theorie. Scherpe grenzen vallen in het auteursrecht niet te trekken.