Menu Zoeken

Vakantiekiekjes

Het gemiddelde toeristenkiekje is in veel gevallen auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht kijkt niet naar de achtergrond van de fotograaf in kwestie; professionals en amateurs worden gelijk behandeld. Het gaat enkel en alleen om de oorspronkelijkheid van de foto en niets anders. Weliswaar kan in sommige gevallen met recht getwijfeld worden aan de oorspronkelijkheid van sommige rechttoe rechtaan foto’s van het Paleis op de Dam, het Anne Frankhuis of vergelijkbare toeristische trekpleisters. Toch zal ook in die gevallen de desbetreffende fotograaf één of meer eigen keuzes hebben gemaakt. Door het gekozen standpunt en de kadrering, het gebruik van bepaalde lenzen of filters of de aanwezigheid van tegenlicht of schaduwpartijen bezitten de meeste vakantiefoto’s altijd wel een bepaalde mate van oorspronkelijkheid. Ook foto’s van de familie op de camping zullen vrijwel altijd voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.