Menu Zoeken

Algemene voorwaarden DuPho

Handleiding

1. Wanneer

Algemene voorwaarden moeten vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de klant worden overhandigd. Druk de algemene voorwaarden daarom af op de achterzijde van je offerte, contract of opdrachtbevestiging. Wil je ze niet afdrukken op de achterzijde dan kun je ze meesturen met je offerte, contract of opdrachtbevestiging. Het is niet voldoende, en ook te laat, om alleen op de factuur naar de algemene voorwaarden te verwijzen.

2. Hoe

Verwijs op de voorzijde van je offerte, contract of opdrachtbevestiging expliciet naar de algemene voorwaarden die op de achterzijde staan afgedrukt. Bijvoorbeeld zo: "Op deze offerte zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing welke u op de achterzijde van deze offerte aantreft." Mail je je offerte, dan kun je de voorwaarden ook als pdf meesturen. Je opdrachtgever dient het gebruik ervan wel te bevestigen. 

3. Algemene voorwaarden andere partij

De algemene voorwaarden van de klant moeten uitdrukkelijk worden afgewezen. Als beide partijen verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden geldt de regel dat de tweede verwijzing geen toepassing vindt, tenzij bij deze verwijzing de toepasselijkheid van de andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Verwijst een klant als eerste naar zijn algemene voorwaarden dan dien je deze dus expliciet af te wijzen. Bijvoorbeeld zo: "Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen."

4. Bewijsvoering administreren

Het is verstandig om kopieën te maken van al je correspondentie met de klant, met name van offertes, contracten, opdrachtbevestigingen en facturen. Op die manier kun je aannemelijk maken dat je de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de klant hebt overhandigd.

5. Accepteren door klant

De klant moet – al dan niet stilzwijgend – met de algemene voorwaarden instemmen. Het is daarom altijd verstandig om je offerte door de klant getekend terug te laten sturen.

Standaardtekst op briefpapier:

Voor verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van DuPho kunt je de volgende tekst gebruiken:

"Op alle rechtsbetrekkingen van [naam fotograaf] zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen."

NB: Deze tekst moet op de voorkant van je briefpapier worden geplaatst. Hij verwijst naar de algemene voorwaarden die op de achterkant van je briefpapier zijn afgedrukt. Of meegestuurd in de email.

DuPho Algemene Voorwaarden