Menu Zoeken

Wat is een fotograaf

In 1992 schrijft Mariëtte Haveman in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 'Over fotografen' . Het boek(je) heeft als ondertitel 'Koorddansers boven een gat in de markt'.

Haveman schrijft: 'Een element van goudzoekerij was onmiskenbaar aanwezig bij grote groepen aspirant-fotografen, maar het was verbonden met iets anders. Het lijkt alsof het juist de betrekkelijke vluchtigheid, onsoliditeit van het fotograferen is die zich bij de liefhebbers zo sterk doet gelden: het verzamelen van indrukken. Wat dat betreft is het een bezigheid die zich misschien het best laat vergelijken met geluidsjagen of schaken. Er is geen enkele vraag naar schaakoplossingen, behalve onder schaakliefhebbers; toch zijn er mensen die hun leven besteden aan het vinden van zulke oplossingen."

Letterlijk betekent fotograaf 'schrijver met licht'. Het woord is een samentrekking van de Griekse woorden voor licht en schrijven. Met de uitvinding van de fotografie hebben de Grieken niets te maken. Het is de Braziliaanse fotograaf Hercules Florence die in 1834 als eerste het woord 'photographie' gebruikt. Florence maakt een jaar eerder in zijn laboratorium in het gehucht Sao Carlos een foto. Opmerkelijk detail: hij fixeerde zijn beelden met urine.

Iedereen die een foto maakt, is een fotograaf. Simpelweg omdat onze taal voor deze activiteit geen ander woord kent. Fotograaf is een neutrale, algemene aanduiding. Het zegt niets over beweegredenen, doel, onderwerp, ervaring, opleiding, kwaliteit of wat dan ook.

Iedereen is wel eens fotograaf, de één vaker dan de ander.