Menu Zoeken

Marketing

Vrijwel iedere marketingexpert, -goeroe of -auteur hanteert zijn eigen definitie van het begrip marketing.
Vaak terugkerende onderdelen zijn: een verzameling processen voor het creëren en leveren van waarde, het vervullen van behoeftes en verlangens, technieken om producten en diensten optimaal af te zetten, alles wat consumenten en producten/diensten met elkaar verbindt.

Marketing of vermarkten moet de kansen op verkoop van producten en diensten stimuleren, vergroten. Het moet mensen verleiden en overtuigen tot het nemen van de gewenste aankoopbeslissing.

Marketing beperkt zich allang niet meer tot befrijven of producten en diensten. Ook organisaties die geen winst nastreven (musea, onderwijs, liefdadigheid) en personen (politici) maken dankbaar gebruik van marketing om hun doelen te bereiken (meer bezoekers, grotere aanhang, beter imago).

Investeren: aandacht, tijd en zelfkennis

Marketing hoort in het leven van een fotograaf een centrale plaats in te nemen. De markt, je productaanbod, de prijs, (zelf)promotie, je moet er dagelijks aandacht aan besteden.

Helaas is er geen eenvoudig en succesvol marketingrecept voor alle fotografen. Iedere fotograaf zal een eigen strategie moeten ontwikkelen om zijn doel te bereiken. Succes begint bij zelfkennis. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Wat wil je echt en waarom? Passen je ambities wel bij je kwaliteiten? En: wil je er alles voor doen om je doel te bereiken?

De markt voor beeld is heel groot en nog altijd groeiend. Maar dat geldt nog sterker voor het aanbod. Daarbij – of daardoor – dalen de prijzen. Het is voor fotografen een moeilijke en zeer competitieve markt geworden. Daarom is een intensieve marketingaanpak voor fotografen cruciaal om met succes hun vak te blijven uitoefenen.

Marktonderzoek

Ook een zelfstandig fotograaf kan en moet marktonderzoek doen. De Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor Statistiek en de vakverenigingen kunnen je algemene informatie verschaffen over de grootte en het gedrag van je doelgroep en je concurrenten.

Maar de belangrijkste bron voor je marktonderzoek is de klant. Vraag je klant wat hij wil, wat hij echt belangrijk vindt. Praten met klanten is naast je camera je belangrijkste gereedschap. Bel en maak een afspraak. Of stuur ze een online-enquête op. Er zijn gratis software programma's om eenvoudig zelf een enquête te maken.

Vraag je klanten ook of ze je (boodschap) wel begrijpen. Boeit je verhaal hen wel? Zijn ze tevreden over je of trots, zouden ze je aanbevelen bij anderen? Beloon je klanten altijd voor hun hulp.

Marketingplan schrijven

Het slechtste moment om een marketingplan te schrijven is als je er volop de tijd voor hebt. Want als je volop tijd hebt, dan heb je te weinig werk en ben je dus eigenlijk al te laat met het maken van je marketingplan.

Het schrijven van een marketingplan kost veel tijd. Toch is juist dat schrijven essentieel. Schrijven dwingt je om goed na te denken en keuzes te maken. Probeer bij het schrijven zo precies en concreet mogelijk te zijn. Vertaal je doelen in tijd en geld. Wees kritisch op jezelf, neem geen genoegen met halve antwoorden of uitvluchten. In deze fase van schrijven kost marketing je alleen nog maar tijd.

Uitgangspunt bij het schrijven van een marketingplan is je positionering (zie 3.0). Je marketingplan moet naadloos aansluiten bij je positionering, je missie en visie en je kernwaarden.

De bouwstenen van een marketingplan worden gevormd door de 4 P's: product, plaats, prijs en promotie. Tegenwoordig wordt daar vaak een 5de P aan toegevoegd: personen, personeel of – zoals hier – persoonlijkheid.

Tip:

  • Beschrijf eerst je merk en je positionering (missie, visie, kernwaarden)
  • Vraag een aantal goede, kritische vrienden om als klankbord te fungeren
  • Maak een schema voor het schrijven (iedere maandagochtend)
  • Gebruik je creativiteit en inventiviteit; zie het schrijven als het oplossen van een uitdagende opdracht of een ingewikkelde puzzel