Menu Zoeken

Innovatie

Product: een nieuwe techniek of camera kan je een voorsprong geven op de concurrentie. Denk aan 360˚ panorama's of Computer Generated Images (CGI). Innovaties vergen in de regel forse investeringen. Bovendien is er zelden zekerheid over de grootte en het enthousiasme van de markt. De mogelijkheden om met productinnovatie een onderscheidend voordeel te creëren zijn beperkt.

Dienst: bij diensten gaat het zelden om echte vernieuwing, eerder om veranderde inzichten, een nieuwe verpakking of een eigentijdse propositie. Diensten moeten dicht op de huid van de klant zitten en zijn gevoelig(er) voor trends.

Vaak is de foto een onderdeel van het eindproduct. Daar liggen kansen voor de fotograaf: in plaats van de foto (het halfproduct) kan hij ook het eindproduct leveren. Zijn diensten breidt hij dan uit met bijvoorbeeld styling, productie, grafische vormgeving, webdesign en –ontwikkeling.

Vernieuwing en uitbreiding van je dienstenpakket leveren talloze mogelijkheden op om je op een positieve wijze te onderscheiden in de markt. Zorg er wel voor dat je diensten goed aansluiten bij de wensen en verlangens van je klanten. Verzeker je er ook van dat ze er voor willen betalen.