Menu Zoeken

Strategie

Als je weet wat je wilt bereiken (missie) dan kun je een plan gaan maken, een strategie.

In een strategy paper worden de concrete stappen en acties benoemd om je doelstelling(en) te realiseren en worden de verwachte uitkomsten van iedere actie beschreven. Je probeert als het ware de komende jaren te visualiseren, in een reeks van acties en reacties.

Je bedenkt welke middelen en mogelijkheden je kunt inzetten, in welke volgorde ze het meeste effect sorteren, wat dat effect moet of kan zijn. En met welke partijen je wilt samenwerken.

Het schrijven van een strategie is een soort spel, een creatief spel waar de nodige fantasie bij komt kijken.

Je strategie beschrijft de komende 2-3 jaar. Kijk aan het eind van ieder kwartaal of je nog op koers ligt en pas zonodig het tijdspad of je plan(nen) aan. Een strategie is een levend document, dat moet worden aangepast als zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen.