Menu Zoeken

Missie

Je missie (mission statement) beschrijft je doelen, je ambities, wat je uiteindelijk wilt bereiken (de beste, grootste, snelste, goedkoopste, eerste). Je missie ligt in het verlengde van je visie, maar is veel concreter en operationeler.

Visie en missie. Het klinkt allemaal nogal hoogdravend en vaag. Wie weet nu hoe de toekomst eruit ziet? Dat weet niemand weliswaar precies, maar dat is geen excuus om er goed over na te denken. Bedenk daarbij ook dat niemand je ter verantwoording zal roepen of je zal straffen als je er helemaal naast blijkt te zitten.

Waarom wel doen? Omdat het je in staat stelt om de grote lijnen te blijven volgen en je niet laat leiden door de waan van de dag. Een visie en een missie geven je een kader, een handvat, om beslissingen te nemen, te reageren: moet ik die uitnodiging om te exposeren wel of niet aannemen? Moet ik in de Gouden Gids adverteren of in dat nieuwe vakblad? Past dat project wel bij me? Komt die publicatie in dat fotoblad wel op een goed moment?

Je kunt al die vragen wel op je gevoel beantwoorden, maar het gaat sneller, eenvoudiger en beter als je een goed plan hebt.